Decyzja o zajściu w ciążę w obiektywnie późnym wieku wiąże się z ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych płodu. Warto pamiętać o tym, planując urodzenie dziecka po trzydziestym piątym roku życia. Badania prenatalne ukazują bowiem, że wiek ten stanowi swego rodzaju granicę bezpieczeństwa ciąży oraz ogranicza pewność urodzenia zdrowego i w pełni sprawnego dziecka.

Zalety późnej ciąży z punktu widzenia kobiet

Kobiety odwlekające decyzję o posiadaniu potomstwa, motywują swoje postępowanie chęcią zapewnienia przyszłemu dziecku stabilizacji finansowej oraz komfortowych warunków materialnych. Z tego względu pragną w pierwszej kolejności uzyskać odpowiednią pozycję zawodową oraz status materialny, odpowiadający ich potrzebom i oczekiwaniom. Skupienie na finansowych aspektach staje się powodem odsuwania decyzji o ciąży, która w późniejszym wieku wydaje się bardziej korzystna.

Ponadto kobiety rodzące dzieci po trzydziestym piątym roku życia postulują zasadność tak zwanego dojrzałego macierzyństwa – czyli macierzyństwa w wieku zapewniającym dojrzałość fizyczną, psychiczną oraz emocjonalną kobiety.

Stabilizacja materialna ma zapewnić bezpieczeństwo dziecku, a dojrzałość wewnętrzna kobiety sprawić, że będzie ona matką świadomie i mądrze wychowującą dziecko – życiowa mądrość przychodzi bowiem z wiekiem, w efekcie przeżytych doświadczeń.

Abstrahując jednak od wymienionych powyżej atutów późnego macierzyństwa, warto zastanowić się nad biologicznymi aspektami planowania ciąży oraz czynnikami, które stają się decydujące w odniesieniu do zdrowego rozwoju płodu.

Ciąża po trzydziestym piątym roku życia – podstawy medyczne

Medycyna przedstawia stanowisko, zachęcające do wcześniejszego planowania ciąży i porodu w wieku poniżej trzydziestego roku życia. Źródłem podobnego podejścia staje się wiedza o fizycznych aspektach ciąży i porodu, które w odniesieniu do starszych kobiet mogą okazać się zagrożeniem zarówno dla matki, jak i dziecka.

Dolegliwości ciążowe, stanowiące nieodłączną domenę stanu błogosławionego to między innymi zaburzenia cukrzycowe, problemy z kręgosłupem oraz stawami. Wydaje się, że w przypadku kobiet po trzydziestym piątym roku życia przypadłości te staną się dużo bardziej uciążliwe i męczące, niekorzystnie wpływając na samopoczucie ciężarnej oraz jej kondycję fizyczną.

Ponadto późna ciąża wywołuje ryzyko wystąpienia wrodzonych wad genetycznych i rozwojowych u dziecka – między innymi zespół Downa posiada w podstawach etiologicznych zaawansowany wiek matki, który znacząco wpływa na podniesienie ryzyka pojawienia się wspomnianych wad płodu.

Badania prenatalne – obowiązkowe w dojrzałej ciąży

Genetyczne badania kontrolne stają się obowiązkowe dla kobiet ciężarnych po trzydziestym piątym roku życia. Wynika to ze wspomnianego powyżej wzrastającego wraz z wiekiem matki niebezpieczeństwa zaburzeń rozwoju płodu.

Wśród badań genetycznych wymienić można inwazyjne oraz nieinwazyjne metody sprawdzania ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dziecka. Amniopunkcja zaliczana jest do metod, które posiadają margines ryzyka, ostrzegając o minimalnym zagrożeniu poronieniem, wywołanym badaniem. Metoda ta polega na analizie płynu owodniowego w celu określenia stopnia ryzyka urodzenia dziecka z wadami genetycznymi.

W pełni bezpieczne i określane jako nieinwazyjne metody badań genetycznych to między innymi USG genetyczne – wyjątkowo polecane kobietom w ciąży dojrzałej.

USG prenatalne wykonywane jest przy użyciu wysokiej jakości sprzętu, którego możliwości technologiczne zapewniają precyzyjną diagnostykę i rzetelną kontrolę stanu płodu. Podobne badania usg w Białymstoku warto przeprowadzić w Klinice Ginekologii i Położnictwa Arciszewscy. W każdym województwie znajduje się przychodnia ginekologiczna, która oferuje przeprowadzenie badań prenatalnych, refundowanych w odniesieniu do kobiet, które zdecydowały się na zajście w ciążę powyżej trzydziestego piątego roku życia.

Planując zajście w ciążę warto uwzględnić wszystkie aspekty dojrzałego macierzyństwa, w tym także kwestie biologiczne omawiane w powyższym artykule.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ